Föreningens arkiv

J

 

Jakob Större fastighets AB

Jakobsberg bostadsaktiebolag

Janssons åkeri

Johansson, Alfr., byggmästare eftr. G Rydelius

Johansson, Gustaf, mejerivaror

Johansson, Lorentz, handlande

Johansson, Sven G

Johansson, Victor

Johanssons mangeluthyrning

Skeppet Josefa

Juveler AB

Jönsson, bröderna specerigrossist

 

K

 

K.K.J. Hydraul

Kahlund, Eugen

Kahn, Edward, Lund & Kahn

Karlavägen 68

Kilander, livsmedel

Kinneviken 1

Kjellströms manufakturaffär, Axel

Klarins hjälpfond, Maria

Klintberg, A

Kluge, Maurice, handlande

Kneusel, Carl (Tyskland)

Knäppupp AB Ramel-Alvoproduktion

Kobbs söner, M. S.

Kopparberg, Carl Gustaf, grosshandlare

Kornhamnstorg 51, fastigheten

Korrossionsskydd AB

Kraah, G

Krogh, Axel, grosshandlare

Kronouppbörden i Stockholms stad

Kungsgatan 44

Kungsholms badhus AB

Kungsholms Handels AB

Käck, J E, handlande

Källaren P.B.

AB Köldfack

Kött- och Mjölkaffärerna

 

L

 

La Fleuriste

Lagrelius & Westphal

Larix AB

Larsén & Co, J.C.

Larsons sterbhus, C.C. ,slaktmästare 

Larsson, Anders, handlande

Larsson, Anton, handlande

Larsson, Josef

Larsson, Karl Hjalmar

Larsson, Olof, handlande

Larzelius

Lavéns kolimport AB

Lavetten 6, kvarteret

Lejonströms sågverk

Lenoir, V

Lery, A

Levrin, A

Lidingö svinslakteri

Lidström, C.J., Handels-AB Norrmalm

Lilja, åklagare

Lind, Knut Berhard, handl

Lindau, A M, skomakare

Lindberg & Co AB, Gösta

Lindberg & Co KB

Linderoths urfabrik, G.W.

Lindgrens livsmedelshandel

Lindqvist, Karl, Obligationskontoret

Lindqvist, S, specerihandl

Lindström, E H och Westberg, Nils

Lindvall, P.J.

Ljung

Ljunggrens Cement / Cementvarubolaget i Stockholm

Ljunggrens vedgårdar

Ljunglöf, J.T

Ljungström AB, guldvarufabrik

Ljungström

Ljungström, Johannes Magnus

Lodéns advokatbyrå, J.

Lorrys AB

Louis Möller & Co

Ludvigsbergs verkstads AB

Lundblad

Lundberg, Erik Alfred

Lundgren, Augusta Maria

Lundén

Lundén och Zetterman

Lundqvist

Lundqvist, Alfred

Lundqvist, F.W.

Lundström

Lyckehemmans Grufva

Långbro sjukhus, verkstäderna

Lönngren, Johan

Välkommen att besöka vår forskarsal för att bekanta dig med arkivmaterialet på plats!
Tidsbokning sker via bildochfakta@naringslivshistoria.se. Om du har frågor om ett företag i vårt arkiv går det bra att kontakta oss. Ange gärna att det gäller ett av Stockholms Företagsminnens arkiv.

 

Föreningen Stockholms Företagsminnen bevarar, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från företag som i de allra flesta fall inte längre är verksamma. För forskning rörande nu verksamma företag hänvisar vi till vår systerförening Centrum för Näringslivshistoria