Föreningens arkiv

G

 

Gehrmans musikförlag, Carl

Guldsmeds AB i Stockholm

Gustafsson, Georg. Kv. Montebello

 

H

 

Haga AB

Hans Sjuttio AB

Hartig AB Hugo

Helios kemisk-tekniska fabriker AB

Hellstrand, Olof Ragnar Sixten., AB Temu

Holmberg, livsmedel

HSB:s förvaltningsförening u.p.a

Huber, F M, hattaffär

Hylén, bröderna

Hällbom, E

Hälsingborgs biograf

Högelin & Sundström

Höglund

 

I

 

AB The Imbation Goldfields Ltd.

Intressenterna för Stockholms nya Cirkusbyggnad

Instrumentfirma AB Lyth

Välkommen att besöka vår forskarsal för att bekanta dig med arkivmaterialet på plats!
Tidsbokning sker via vår telefonväxel på 08-634 99 00. Om du har frågor om ett företag i vårt arkiv går det bra att kontakta oss på info@naringslivshistoria.se. Ange gärna att det gäller ett av Stockholms Företagsminnens arkiv.

 

Föreningen Stockholms Företagsminnen bevarar, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från företag som i de allra flesta fall inte längre är verksamma. För forskning rörande nu verksamma företag hänvisar vi till vår systerförening Centrum för Näringslivshistoria