Föreningens arkiv

G

 

Gehrmans musikförlag, Carl

Guldsmeds AB i Stockholm

Gustafsson, Georg. Kv. Montebello

 

H

 

Haga AB

Hans Sjuttio AB

Hartig AB Hugo

Helios kemisk-tekniska fabriker AB

Hellstrand, Olof Ragnar Sixten., AB Temu

Holmberg, livsmedel

HSB:s förvaltningsförening u.p.a

Huber, F M, hattaffär

Hylén, bröderna

Hällbom, E

Hälsingborgs biograf

Högelin & Sundström

Höglund

 

I

 

AB The Imbation Goldfields Ltd.

Intressenterna för Stockholms nya Cirkusbyggnad

Instrumentfirma AB Lyth

Välkommen att besöka vår forskarsal för att bekanta dig med arkivmaterialet på plats!
Tidsbokning sker via bildochfakta@naringslivshistoria.se. Om du har frågor om ett företag i vårt arkiv går det bra att kontakta oss. Ange gärna att det gäller ett av Stockholms Företagsminnens arkiv.

 

Föreningen Stockholms Företagsminnen bevarar, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från företag som i de allra flesta fall inte längre är verksamma. För forskning rörande nu verksamma företag hänvisar vi till vår systerförening Centrum för Näringslivshistoria