Föreningens arkiv

Å

 

Åberg, Anna Johanna

Ågren, Ida, hatt- och mösshandel

Åhlén, Lisa

Åhsberg

Åhsberg-Christensen

Åkerholm, H J, diversehandel

Åkerlund, Anna-Augusta, sterbhus

Åkerlund hemtextil AB

Åström, Hampus

Åström, J E

 

 

Ä

 

Ängelen, apoteket

 

 

Ö

 

Öhrström, V, maskin & ingenjörfirma

Örby AB

Östergren, J A, skräddare

Östermalms nya handskaffär

Östersjökompaniet AB

Östholm

Östlund

Välkommen att besöka vår forskarsal för att bekanta dig med arkivmaterialet på plats!
Tidsbokning sker via bildochfakta@naringslivshistoria.se. Om du har frågor om ett företag i vårt arkiv går det bra att kontakta oss. Ange gärna att det gäller ett av Stockholms Företagsminnens arkiv.

 

Föreningen Stockholms Företagsminnen bevarar, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från företag som i de allra flesta fall inte längre är verksamma. För forskning rörande nu verksamma företag hänvisar vi till vår systerförening Centrum för Näringslivshistoria