Arkivet

Våra arkivlokaler inhyser åtskilliga hyllkilometer material från hundratals olika företag och entreprenörer. Gemensamt för dessa är att de ägs av föreningen och inte av företaget ifråga - vi brukar kalla dem herrelösa arkiv. I de allra flesta fall innebär detta att företagen gått i konkurs eller på annat sätt upphört att existera. Vi bevarar, vårdar och tillgängliggör dessa arkiv ideellt.


Företagen i alfabetisk ordning

Du kan börja ditt forskningsarbete redan här på hemsidan. Vet du namnet på företaget/entreprenören du söker? Klicka på respektive bokstäver för att se listor
över arkiven vi förvarar i våra lokaler.

A B C    D E F    G H I   

J K L    M N O    P Q R   

S    T U V    X Y Z    Å Ä Ö

Du kan även visa en komplett lista över alla arkiv. Om du hittar något du vill titta närmre på är det bara att kontakta oss - all information har du i kolumnen till höger.

Välkommen att besöka vår forskarsal för att bekanta dig med arkivmaterialet på plats!
Tidsbokning sker via bildochfakta@naringslivshistoria.se. Om du har frågor om ett företag i vårt arkiv går det bra att kontakta oss. Ange gärna att det gäller ett av Stockholms Företagsminnens arkiv.

 

Föreningen Stockholms Företagsminnen bevarar, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från företag som i de allra flesta fall inte längre är verksamma. För forskning rörande nu verksamma företag hänvisar vi till vår systerförening Centrum för Näringslivshistoria