Om FSF

Föreningen Stockholms Företagsminnen är en ideell förening som verkar
på uppdrag av Stockholms Stad med särskilt engagemang i Stockholms
näringslivshistoria. I våra arkivlokaler, som vi delar med vår systerförening
Centrum för Näringslivshistoria, förvarar vi åtskilliga hyllkilometer historiskt
material från en mängd olika slags företag. Nästan alla har de en sak
gemensamt - företagen har upphört att existera.

 

Sigill