Textilindustrin

Författare: Anders Johnson Publicerad: 2007-12-14

 

Fram till första halvan av 1800-talet var textilindustrin en av de viktigaste industribranscherna i Stockholm. Den svenska staten drev under 1700-talet en merkantilistisk politik som gick ut på att genom monopolprivilegier och ekonomiska bidrag stödja en inhemsk industri och skydda den mot konkurrens från importerade varor.

 

Manufakturerna

Många manufakturer (större fabriker med hantverksmässig tillverkning) etablerades med statligt stöd. Framförallt handlade det om textilindustrier.

Stockholm blev den viktigaste manufakturstaden. Flera företag hade etablerats redan under 1600-talet, ofta med hjälp av invandrade specialister och yrkesarbetare. Yllemanufakturerna var viktigaste näringsgren och dess centrum låg på östra Södermalm.

En sådan manufaktur var skotten Daniel Youngs (adlad Leijonancker) yllefabrik. Från den finns en bevarad fabriksbyggnad, Malongen (ca 1670) vid Katarina Bangata.

 

Barnängens textilfabriker

Barnängens textilfabrik på västra Södermalm blev Stockholms ojämförligt största manufaktur. Den grundades 1691 av Jacob Gavelius (adlad Lagerstedt) och drevs till 1820-talet. Detta företag har blivit känt genom Per Anders Fogelströms roman Vävarnas barn (1981).

Lars Johan Hierta drev sidenfabrik på Barnängen 1849-1867. Han grundade även en bomullsindustri här 1850. Den drevs till 1952. Se artiklarna Kemi och läkemedel samt Grafisk industri.

Kvar vid Barnängen ligger en närmast komplett textilfabriksanläggning från 1700-talet.

 

Kattuntryckerierna

År 1782 tilläts judar att bosätta sig i Stockholm. Judiska företagare kom att få stor betydelse inom flera branscher, inte minst inom textilindustrin där de bland annat grundade kattuntryckerier.

Kattuntryckerierna (av franskans coton = bomull) tryckte mönster på tunna, glatta bomullstyger. En del sådana hade funnits i Stockholm före den judiska immigrationen. Men dessa tryckerier blev föga framgångsrika eftersom de inte hade följt med i den internationella utvecklingen.

Den förste judiske kattuntryckaren i Sverige var Jacob Isaac. Han och flera andra invandrade judar startade kattuntryckerier i Liljeholmen och Gröndal.

 

Almgrens sidenväveri

En bit in på 1800-talet kom textilindustrin att gå tillbaka kraftigt i Stockholm, inte minst genom en övermäktig konkurrens från Norrköping. Det berodde bland annat på Norrköpings tillgång till vattenkraft från Motala ström, vilken blev viktig då textilindustrin mekaniserades. Men vattenkraft fanns ju på många håll. Att just den staden lyckades, berodde på att där fanns en grupp mycket framsynta entreprenörer.

Inom ett område kunde dock många textilindustrier leva kvar i Stockholm. Det var sidenväverierna. Ett viktigt företag var Almgrens sidenväveri. Det grundades 1833 av Knut August Almgren som hade smugglat ut hålkortsstyrda jacquardmaskiner från Frankrike.

Efter 1910 var Almgrens sidenväveri på Repslagargatan, Södermalm, det enda sidenväveri som fanns kvar i Stockholm. Här pågick verksamheten till 1974. I dag är detta ett industrimuseum med Stockholms bäst bevarade äldre industrimiljö. Här finns en fungerande maskinpark som funnits här sedan starten.

 

Modeskaparna

Även om textilindustrin nästan helt har försvunnit från Stockholm, så lever den textila traditionen vidare genom flera framgångsrika textilformgivare.

Här finns en lång tradition att bygga på. En av 1800-talets mest kända kvinnliga företagare i Stockholm var Augusta Lundin. Hon öppnade en syateljé 1867 som utvecklades till ett exklusivt modehus.

Maria och Lars Knutsson startade 1966 modeföretaget Gul & Blå. Maria Knutsson formgav V-jeansen, som var avskurna vid knäet likt ett "v" och vida nertill. De var mycket populära på 1970-talet. Dottern Filippa Knutsson grundade 1993 Filippa K tillsammans med sin dåvarande make Patrik Kihlborg och Karin Segerblom. År 1997 öppnade de första Filippa K-butikerna i Stockholm och Oslo.

Andra kända formgivare är bland annat:

Gunilla Pontén som började designa kläder 1954.

Gudrun Sjödén som startade formgivning av kläder 1974. Två år senare öppnade hon den första egna butiken på Regeringsgatan.

Johan Lindeberg som började formge kläder för Diesel 1986 och som 1995 lanserade det egna märket J Lindeberg.