Verkstadsindustrin

Författare: Anders Johnson Publicerad: 2007-12-14

 

Verkstadsindustrin utgjorde länge ryggraden i Stockholms näringsliv. Under första halvan av 1800-talet grundades flera mekaniska verkstäder som blev betydelsefulla företag. De hade en bred produktportfölj och tillverkade ofta på direkt beställning.

I slutet av 1800-talet etablerades även specialiserade verkstadsföretag som växte sig stora och hade en stark exportinriktning. En del av dessa företag var så kallade snilleindustrier som byggde sin tillverkning på en egen uppfinning eller konstruktionsförbättring.

Bergsunds Mekaniska Verkstad

Bergsunds gjuteri grundades på västra Södermalm 1769 av skotten Thomas Lewis. Det var ett av de första från järnbruken fristående gjuterierna i Sverige och utvecklades sedan till en mekanisk verkstad. År 1806 blev engelsmannen Samuel Owen verkmästare vid Bergsunds. Där tillverkade han 1807 Sveriges första ångmaskin.

Bergsunds Mekaniska Verkstad började tillverka fartyg 1850 och lades ner 1929.

Kungsholmens Mekaniska Verkstad

Det var engelsmannen Samuel Owen som introducerade den moderna maskinindustrin i Sverige. Han vistades i Sverige 1804-05 för att sätta upp fyra engelska ångmaskiner som Abraham Niclas Edelcrantz hade inköpt, de första i Sverige av James Watts typ. År 1809 öppnade han Kungsholmens Mekaniska Verkstad med gjuteri, valsverk och skeppsvarv.

Owens fabrik fick stor betydelse som förmedlare av engelsk industriteknik och blev en plantskola för svenska ingenjörer och arbetare. Där byggdes ångmaskiner, tröskverk, ångbåtar, till exempel den första svenska ångbåten i allmän trafik, Amphitrite 1818, samt gjutjärnsprodukter.

År 1843 gick Owens företag i konkurs. Konkurrensen hade hårdnat och företagets kostnader skjutit iväg, dels på grund av Owens experimentlusta, dels på grund av hans generösa attityd då det gällde att tillgodose kundernas önskemål om allehanda tekniska finesser.

Bolinders Mekaniska Verkstad

En av 1800-talets ledande verkstadsindustrier i Sverige var Bolinders Mekaniska Verkstad, grundad av prästsönerna Jean och Carl Gerhard Bolinder. Åren 1841-1844 gjorde de en studieresa till England och Skottland för att inhämta det senaste i den industriella utvecklingen.

År 1845 grundade de sitt företag på Kungsholmen. Bolinders kom att tillverka det mesta från spisar och kaminer till ångmaskiner och sågverk. Jean blev industrichef med en omfattande tekniskt-vetenskaplig kunskap och stor affärsbegåvning. Carl Gerhard var en ordningsälskande man med utpräglade ledaregenskaper och han blev en skicklig arbetsledare och organisatör av verksamheten.

Redan kring sekelskiftet började det bli trångt på Kungsholmen och företaget övervägde att flytta därifrån. Men man avvaktade ett slag eftersom markens värde förväntades stiga kraftigt. År 1909 etablerades gjuteri och verkstad i Kallhäll, Järfälla. År 1932 delades företaget. Motor- och industrimaskinstillverkningen på Kungsholmen gick samman med Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna varvid Bolinders helt lämnade Kungsholmen. Verksamheten på Bolinders i Kallhäll fortgick till 1956.

Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad

Vid Torkel Knutssonsgatan på Södermalm grundades Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad av Jacques Lamm 1843. Den kom att bli en stor industri som tillverkade en rad gjutjärnsprodukter med brandsprutor som särskild specialitet. År 1904 köptes företagets lokaler av Münchenbryggeriet och verksamheten flyttade till Luth & Rosén på Rosenlundsgatan.

Luth & Rosén

Ingenjörerna Johan Luth och Ivar Rosén startade 1885 en konsultverksamhet för elektriska installationer. Luth & Roséns Elektriska AB bildades 1891 för att tillverka elektrisk utrustning.

År 1897 anlade de Uddby kraftstation i Tyresö för att förse Luth & Roséns nya verkstäder vid Rosenlundsgatan med elektricitet. En 2 mil lång ledning byggdes och detta var första gången som Stockholm försågs med vattenkraftsel. Företaget köptes av Asea 1930 och verksamheten vid Rosenlundsgatan upphörde 1968.

Atlas Copco

Atlas Copco är ett världsledande företag i tryckluftsteknik med huvudkontor i Nacka. Företaget har rötter i två olika företag, dels Atlas, dels Diesels Motorer.

Atlas grundades 1873 i Vasastan av Eduard Fränckel, som hade lett uppförandet av SJ:s verkstäder i Liljeholmen, samt finansiärerna Otto Francke och A.O. Wallenberg, som båda var engagerade i anläggandet av järnvägslinjer. Atlas tillverkade lok och järnvägsvagnar men drabbades av återkommande ekonomiska problem. År 1901 började Atlas sälja tryckluftsutrustning, vilket senare blev huvudprodukten.

A.O. Wallenbergs son Marcus Wallenberg grundade Diesels Motorer i Nacka 1898. Företaget tillverkade fartygsmotorer och stationära dieslar. Chefskonstruktören 1899-1916, Jonas Hesselman, gjorde flera viktiga motorinnovationer, bland annat en uppfinning 1906 som gjorde det möjligt att snabbt slå om motorerna från fram till back, vilket på allvar öppnade marknaden för fartygsmotorer. Men företaget var långt ifrån någon lysande affär för ägarna.

År 1917 sammanslogs Diesels Motorer med Atlas till Atlas Diesel. År 1927 flyttade Atlas verksamhet till Nacka och koncentrerades till tryckluftsutrustning. Först under Walter Wehtjes tid som vd 1940-57 blev Atlas Diesel ett internationellt framgångsrikt storföretag. Han sålde den tekniskt prestigefyllda (men ekonomiskt betungande) dieseltillverkningen till Nohab i Trollhättan 1948 för att i stället satsa på tryckluft. Tillsammans med Sandvik (som tillverkade borrkronor i hårdmetall) utvecklades "den svenska metoden", en internationellt mycket framgångsrik bergborrningsteknik med enmansbetjänade borrar.

År 1956 bytte företaget namn till Atlas Copco.