Rederierna

Författare: Anders Johnson Publicerad: 2008-03-11

 

Stockholm har alltid varit en sjöfartsstad. Staden uppkom därför att det behövdes en omlastnings- och handelsplats för transporterna av järn från Bergslagen till bland annat Tyskland. I Stockholm har det funnits rederier av alla slag, för lokal och regionaltrafik, för Östersjöfart och oceantrafik.

 

Lokaltrafiken

År 1591 fick två stadsborgare privilegier att organisera roddarlag för resenärer runt Stockholm. Kraftfulla roddarmadammer svarade senare för kollektivtrafiken till sjöss fram till ångbåtarna kom på 1800-talet. Sista roddtrafiken gick på Barnhusviken tills S:t Eriksbron öppnade 1906.

Första ångslupstrafiken startade där Vasabron nu ligger 1853.

 

Mälar- och skärgårdstrafiken

Mälaren fick, även i internationellt perspektiv, tidigt reguljära ångbåtsförbindelser. Sveriges första ångbåtslinje (bortsett från lustturer Stockholm-Drottningholm) öppnade 1821 på traden Stockholm-Strängnäs-Västerås-Arboga. Initiativtagare var bröderna Carl af Forsell och Jacob Forsell. Fartyget hette Yngve Frey och var tillverkat 1821 av Södra Varvet med ångmaskin från Kungsholmens Mekaniska Verkstad. Snart kom flera andra städer i Mälaren att få linjer till Stockholm.

Den egentliga skärgårdstrafiken inleddes av ägarna till Gustavsbergs porslinsfabrik 1842. Skärgårdstrafikens sedan länge dominerande rederi, Waxholmsbolaget, har rötter i Djurgårds Ångbåts AB, bildat 1849 och 1869 ombildat till Waxholms Ångfartygs AB. År 1913 fick Waxholmsbolaget sitt klassiska emblem, ritat av marinmålaren Jacob Hägg. År 1967 förvärvades rederiet av Stockholms läns landsting.

Stockholm har i dag ett av världens mest omfattande bestånd av fungerande passagerarångare som trafikerar både Mälaren och Saltsjön. Till de förnämsta hör de koleldade S/S Mariefred (Södra Varvet 1903), som hela tiden gått på traden Stockholm-Mariefred, och S/S Blidösund (Eriksberg 1911).

 

Svearederiet

Rederi AB Svea grundades 1871. Det blev ett av landets ledande rederier med linje- och färjetrafik till svenska och utländska hamnar samt en av stiftarna till Silja Line (1957).

Sveabolaget drev passagerartrafik längs svenska kusten till 1963 då linjen Stockholm-Umeå lades ner.

Emanuel Högberg var en legendarisk vd/ordförande för Svearederiet 1934-71. Sveabolaget köptes 1775 av Johnsonkoncernens Nordstjernan.

 

Nordstjernan

År 1873 startade Axel Johnson en agenturverksamhet i Stockholm. Han importerade kol och koks till svenska järnbruk och exporterade deras produkter. Axel Johnson startade även rederiet Nordstjernan 1890, som blev pionjär inom linjesjöfarten.

Hans son, generalkonsul Axel Ax:son Johnson, var huvudman i Johnsonkoncernen 1910-1958. Han blev den förste svenske redaren som 1912 beställde dieseldrivna fartyg och 1922 hade han sålt alla ångfartyg.

Behovet av dieselolja och möjligheten att förse koncernens växande vägbyggnadsföretag med asfalt gjorde att han anställde Charles Almqvist, som hade utländska raffinaderierfarenheter, för att uppföra Skandinaviens första oljeraffinaderi i Nynäshamn 1928. Två år senare bildades Nynäs Petroleum.

 

Saléns

Sven Salén grundade under första världskriget ett rederi. Under 1920-talet började Salénrederiet transportera bananer. Företaget kom att bli en av världens ledande sjötransportörer av kylda och frysta varor.

Under 1960-talet blev Salén stort även inom oljetransporter. Företaget gjorde konkurs 1984 på grund av att de gjorde stora förluster när det uppstod överkapacitet på bulk- och tankermarknaden under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

 

Wallenius

Ett av dagens främsta svenska rederier är Wallenius Lines. Det grundades av Olof Wallenius i Stockholm 1934. Han var grosshandlare och agent för Karlshamns Oljefabriker. Rederiet började med ett tankfartyg för transporter av vegetabilisk olja, vilket gav moderbolaget dess ursprungliga namn, Rederi AB Soya.

De moderna biltransportfartygen introducerades av Olof Wallenius på 1960-talet. Detta ökade konkurrensen på bilmarknaderna eftersom biltillverkarna relativt billigt kunde skeppa bilar till andra kontinenter. Företaget är i dag inriktat på att med specialbyggda fartyg frakta bilar mellan Ostasien, USA och Europa. Wallenius Lines är världens största rederi inom bilfraktsområdet.

 
 

Relaterade länkar

» Forskning

» Varven

» Handeln