Byggindustrierna

Författare: Anders Johnson Publicerad: 2008-03-11

 

Flera Stockholmsföretag har gjort pionjärinsatser inom byggindustrin under 1900-talet. Stockholms första renodlade skelettkonstruktion i armerad betong byggdes av Kreuger och Toll åt Myrstedt & Stern, "Myrstedts Matthörna", på Kungsgatan (1910).

 

Kreuger & Toll

Ivar Kreuger kom från en affärsfamilj i Kalmar, bland annat verksam inom tändsticksindustrin. Han arbetade åren 1900-07 i utländska byggnads- och ingenjörsfirmor, framförallt i USA. År 1908 bildade han, tillsammans med Paul Toll, byggnadsfirman Kreuger & Toll som blev pionjär i Sverige med armerad betong och amerikansk arbetsorganisation som möjliggjorde snabbare byggen.

En tidig byggnad var Myrstedt & Stern, "Myrstedts Matthörna", på Kungsgatan (1910). Det var Stockholms första renodlade skelettkonstruktion i armerad betong, konstruerad av Henrik Kreüger och uppförd i rekordtakt. Ett annat pionjärverk var NK:s varuhus på Hamngatan 1915. Det var Sveriges första moderna varuhus, utformat efter amerikanska förebilder.

 

Olle Engqvist

Olle Engkvist var son till en murarmästare och han började själv sin yrkesbana som murare. Han startade egen verksamhet som byggmästare 1922. Han blev något av folkhemmets egen byggmästare som inte bara gjorde om- och tillbyggnader av riksdagshus och regeringskansli, utan även byggde självaste Per Albin Hanssons radhus i Ålsten.

Olle Engkvist blev pionjär då det gällde rationella byggmetoder. Han introducerade seriebygge där arbetarna delades upp i lag och där varje lag hade sin speciella uppgift. Bygglagen gick sedan från hus till hus för att genomföra sin del av byggprocessen. Först gick jordschaktarna, sedan bergssprängarna, därefter formsättarna, armerarna och betonggjutarna etcetera.

Olle Engkvists första försök med seriebygge hade varit radhusen i Ålsten 1932. Här gjorde motståndet bland byggnadsarbetarna att seriebyggandet fick överges för att få radhusen färdiga i tid. Engkvists första konsekvent genomförda seriebygge blev bostadsrättshusen i den så kallade LM-staden i Midsommarkransen 1938-40. Husen uppfördes bland annat för anställda i LM Ericsson när företaget flyttade hit 1940.

 

HSB

En viktig pionjär för den moderna bostaden var HSB (Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening), grundad av Hyresgästföreningen i Stockholm 1923. Under dess dynamiske vd 1924-58, Sven Wallander, kom HSB att introducera bland annat standardisering av byggmått, vilket sänkte produktionskostnaderna. HSB blev pionjär med att låta fabrikstillverka byggdetaljer (till exempel köksinredningar) i stället för att hantverksmässigt tillverka dem på byggplatsen.

Sven Wallander slogs för att även lägenheter för människor med mindre inkomster skulle vara modernt utrustade med exempelvis varmvatten, badrum och kylskåp. Han medverkade till att utarbeta nya effektiva planlösningar för lägenheterna och gemensamma tvättstugor i husen. HSB drev byggmaterialindustrier och möbelaffär som sålde möbler lämpade för små lägenheter.

Sven Wallander hade innan sin tid på HSB väckt förslaget om att två "skyskrapare" skulle byggas vid Kungsgatan, som 1911 hade grävts igenom Brunkebergsåsen. Detta blev Europas första höghus och Wallander ritade själv det första av dem, Norra Kungstornet (1924).

 

Bröderna Hedlund

Byggföretaget Bröderna Hedlund grundades av Petrus och Jonathan Hedlund 1911. Det kom att utvecklas till ett ledande stålkonstruktionsföretag. Ett exempel på byggnadsverk som Bröderna Hedlund uppförde är KF-huset vid Slussen med Katarinahissen och Restaurang Gondolen (1936). Ett annat exempel är Wenner-Gren Center (1961) i Sveavägens norra fond. Detta var landets första höghus av stål (konstruktion Arne Johnson).

 

Einar och John Mattsson

Bröderna Einar och John Mattsson (den senare tog sedermera bort ett s i efternamnet) växte upp i ett lantbrukarhem på Väddö. Båda kom att bli byggmästare i Stockholm.

Einar började arbeta i mindre byggföretag 1927 och startade egen verksamhet 1935. Hans specialitet var det traditionella, styckvisa byggandet, präglat av omsorg och måttlig skala. Han inledde med småhus för att på 1940-talet börja med flerfamiljshus. Efter kriget var han ofta byggnadsentreprenör, bland annat åt kommunägda Stockholmshem. Sedan byggde han mycket för egen förvaltning. Einar var livet ut engagerad i de bostadsprojekt som familjeföretaget drev.

John Mattson gick som 15-åring till sjöss, ett vanligt yrkesval på Väddö. Men han kom snart att slå sig in på byggenskap, troligen inspirerad av Einar. År 1941 utexaminerades John som byggnadsingenjör. År 1945 grundade John och Einar en byggfirma som kort därefter övertogs helt av John.

John Mattsons Byggnads AB kom att bli ett stort bygg- och fastighetsföretag. I huvudsak verkade John Mattson i Stockholmsregionen. Här byggde han både bostäder och andra objekt, bland annat 3:e och 4:e höghusen i Hötorgscity och Wenner-Gren Center. År 1966 såldes byggverksamheten (nu JM) medan fastighetsförvaltningen behölls. John Mattson var ordförande i byggföretaget till 1979.