Artiklar

Verkstadsindustrin

Verkstadsindustrin utgjorde länge ryggraden i Stockholms näringsliv. Under första halvan av 1800-talet grundades flera mekaniska verkstäder som blev betydelsefulla företag. De hade en bred produktportfölj och tillverkade ofta på direkt beställning.

Läs mer »
 

Snilleindustrierna

Under 1800-talet etablerades ett antal företag som byggde på en egen nydanande uppfinning eller konstruktion. Dessa företag kom att kallas för snilleindustrier. Deras specialisering gjorde att de tidigt fick söka sig ut på exportmarknaden. Läs mer »

 

Textilindustrin

Fram till första halvan av 1800-talet var textilindustrin en av de viktigaste branscherna i Stockholm. Den svenska staten drev under 1700-talet en merkantilistisk politik som gick ut på att genom monopolprivilegier och ekonomiska bidrag stödja den inhemska tillverkningen. Läs mer »

 

Varven

Fartyg har byggts i Stockholm under hela stadens historia. Länge var det militära fartygsbyggen som dominerade. Skeppsgården, som byggde skepp för flottan, låg fram till 1560-talet nedanför slottet mot Norrström.

Läs mer »
 

Telekomindustrin

Om man skulle peka ut en bransch och ett teknikområde där företagsamheten i Stockholm har haft störst betydelse för den internationella utvecklingen, blir valet tämligen självklart, nämligen telefonin. Läs mer »

 

Grafisk industri

Den grafiska industrin omfattar bland annat tryckerier, bokförlag, tidningar och tidskrifter. Det är en bransch som typiskt sett lokaliseras till större städer. Inte minst Stockholms roll som huvudstad har fordrat en omfattande grafisk industri för att hålla den byråkratiska verksamheten med papper. Läs mer »